Kirjoituksia yhteisöllisyydestä

Viimeisimmän työtehtäväni (Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke 2018-2021) aikana perehdyin yhteisöllisyyden kysymyksiin. Ennen kaikkea siihen, miten se syntyy, elää ja kukoistaa, miten yhteisöllisyydestä saadaan esteetöntä? Kirjoitan tässä blogissa auki yhteisöllisyys-ymmmärrykseni ja toivon, että siitä on yhteisöihin vaikuttajille hyötyä. Hankkeessa tehdyt julkaisut, artikkelit ja podcastit löytyvät täältä.

Sain kutsun syntymäpäiväjuhliin. Juhlissa tapasin ihmisiä, joita en ollut tavannut aikoihin, mutta joista pidän kovasti. Kun heitä näki taas, iski pieni kaiho siitä, etten ole heitä pitkään aikaan nähnyt, ja ikävä siitä, etten tule heitä vähään aikaan näkemäänkään. Se ei johdu minusta, heistä tai välimatkasta. Se johtuu siitä, että asia, jonka...

Esteettömyys liitetään useimmiten fyysisiin ympäristöihin, mutta se voi olla myös sosiaalista ja psyykkistä. Esteettömyydestä puhutaan vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen yhteydessä, mutta esteettömyys ja saavutettavuus helpottaa kaikkien elämää. Sosiaalinen esteettömyys tekee kanssakäymisen toisten kanssa saavutettavaksi, psyykkinen...

Yhteisöllisyyden perusta on se, että olemme toisillemme olemassa ja olemme avoimen uteliaita tutustumaan uusiin ihmisiin. Mitä enemmän yhteisön jäsenillä on henkilökohtaisia suhteita yhteisön toisiin jäseniin ja yhteisiä jaettuja kokemuksia, sitä yhteisöllisemmäksi yhteisö koetaan. Yhteisöllisyys siis elää suhdeverkostossa.