Kasvatusperiaatteni

Ei pentuesuunnitelmia vuodelle 2023


Jokaisella kasvattajalla on jalostustyössään jokin ajatus
-niin minullakin...

Arvostan jackrussellinterrieriä erityisesti harrastus- ja käyttökoirana sekä loistavana perhekoirana. Toivonkin, että russeleiden tavoitteellinen käyttö erilaisissa harrastuksissa ja muissa tehtävissä lisääntyisi. Sen vuoksi preferoin sellaisia pennun kyselijöitä, joilla on jo tiedossa, millaiseen tarkoitukseen he russelia haluavat.

Tavoittelen kasvatustyössäni ensisijaisesti hyväluonteisia, terveitä ja rodunomaisia russeleita, joiden kanssa on innostavaa harrastaa erilaisia koiraharrastus- ja käyttölajeja. Silti, vaikka kuinka hyvin yhdistelmää harkitsisi ja yrittäisi parhaansa, luonto pitää aina viimeisen kortin kädessään. Joten kasvattaja ei voi luvata, millainen aikuinen pennusta kasvaa ja millaisten koulutus- tai terveyshaasteiden eteen tuleva pennun omistaja joutuu. Jotta kasvattajana tiedän, millaisia jälkeläisiä jalostusvalinnastani syntyi, toivon, että uudet pennunomistajat ovat yhteyksissä ja kertovat ilonsa ja murheensa. Autan parhaani mukaan.

Tavoitteeni ja kriteerit jalostuksessa

Jalostukseen käyttämäni omat jackrussellinterrierit ovat rodun PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) vaatiman silmä- ja polvitarkastuksen lisäksi selkä-, lonkka- ja kyynärkuvattuja sekä dna-testattuja. Niillä ei saa olla allergioita eikä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Niillä on näyttely- ja harrastustuloksia. Jalostustyössäni pyrin noudattamaan rotujärjestön jalostuskoiralle asettamia suosituksia. Arvostan sitä, että jalostustyöhön käytämilläni koirilla näkyy rodun käyttötarkoituksessa mainittuja piirteitä:

Rotumääritelmässä rodun käyttötarkoitukseksi on määritelty hyvä työterrieri, joka kykenee maanalaiseen työskentelyyn sekä on erinomainen seurakoira. Russelin alkuperäinen käyttötarkoitus kettujen metsästyksessä käytettynä luolakoirana on muokannut koirasta pienen, toimeliaan ja atleettisen, rohkean ja itsevarman terrierin. Luonteeltaan jackrussellinterrieri on osallistuva ja työintoinen.