Kasvatusperiaatteni

Ei pentuesuunnitelmia vuodelle 2021-2022


Jokaisella kasvattajalla on jalostustyössään jokin ajatus
-niin minullakin...

Arvostan jackrussellinterrieriä erityisesti harrastus- ja käyttökoirana sekä loistavana perhekoirana. Toivonkin, että russeleiden tavoitteellinen käyttö erilaisissa harrastuksissa ja muissa tehtävissä lisääntyisi. Sen vuoksi preferoin sellaisia pennun kyselijöitä, joilla on jo tiedossa, millaiseen tarkoitukseen he russelia haluavat.

Tavoittelen kasvatustyössäni ensisijaisesti hyväluonteisia, terveitä ja rodunomaisia russeleita, joiden kanssa on innostavaa harrastaa erilaisia koiraharrastus- ja käyttölajeja. Silti, vaikka kuinka hyvin yhdistelmää harkitsisi ja yrittäisi parhaansa, luonto pitää aina viimeisen kortin kädessään. Joten kasvattaja ei voi luvata, millainen aikuinen pennusta kasvaa ja millaisten koulutus- tai terveyshaasteiden eteen tuleva pennun omistaja joutuu. Jotta kasvattajana tiedän, millaisia jälkeläisiä jalostusvalinnastani syntyi, toivon, että uudet pennunomistajat ovat yhteyksissä ja kertovat ilonsa ja murheensa. Autan parhaani mukaan.

Tavoitteeni ja kriteerit jalostuksessa

Jalostukseen käyttämäni omat jackrussellinterrierit ovat rodun PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) vaatiman silmä- ja polvitarkastuksen lisäksi selkä-, lonkka- ja kyynärkuvattuja sekä dna-testattuja. Niillä ei saa olla allergioita eikä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Niillä on näyttely- ja harrastustuloksia. Jalostustyössäni pyrin noudattamaan rotujärjestön jalostuskoiralle asettamia suosituksia. Arvostan sitä, että jalostustyöhön käytämilläni koirilla näkyy rodun käyttötarkoituksessa mainittuja piirteitä:

Rotumääritelmässä rodun käyttötarkoitukseksi on määritelty hyvä työterrieri, joka kykenee maanalaiseen työskentelyyn sekä on erinomainen seurakoira. Russelin alkuperäinen käyttötarkoitus kettujen metsästyksessä käytettynä luolakoirana on muokannut koirasta pienen, toimeliaan ja atleettisen, rohkean ja itsevarman terrierin. Luonteeltaan jackrussellinterrieri on osallistuva ja työintoinen.

Yhdistelmää valitessani pyrin etsimään uroksen, jossa nartun virheet eivät kertaantuisi. Sen vuoksi moni mielenkiintoinenkin ja muuten varteenotettava uros saattaa jäädä käyttämättä. Jokaisen pentueen sivulla erikseen kerron, miksi juuri tämä uros on valittu tälle nartulle. 

Kasvatan ensisijaisesti sileitä jackrussellinterrierejä. Näyttelymenestyjiä en niistä odota, eikä se ole ensisijainen tavoitteeni, vaikka pyrin jalostusvalintoja tehdessäni huomioimaan myös ulkonäölliset seikat. Tosin olisi hienoa, jos jossain vaiheessa minulla olisi myös sileäkarvainen kasvatti, joka menestyy sekä näyttelyissä että käytössä. 

Silti, vaikka kaikki mahdollinen on huomioitu, luonto voi tuottaa yllätyksiä. Sen kanssa täytyy vaan elää. Ulkonäölliset puutteet eivät kotikoiraa haittaa, mutta synnynnäiset sairaudet tuottavat jo enemmän murhetta ja rahanmenoa. Tämän vuoksi kaikille eläinlääkärin terveiksi tarkistamille pennuille otetaan Agriasta vakuutus perinnöllisten sairauksien varalta. Vakuutus on voimassa, kunnes koira täyttää 3v 3kk.

Uudet kasvattini omistajat saavat kasvattajan tuen koko koiran eliniän. Koska tavoittenani on, että jackrussellinterrierin käyttö- ja harrastusominaisuudet tulevat entisestään vahvistumaan, autan kasvatinomistajia parhaan kykyni mukaan koulutus- ja muissa kysymyksissä.